Quality
Quality
დეტალური ინფორმაციის ნახვა
ccna
სასწავლო კურსი
Interactivity
Interactivity
დეტალური ინფორმაციის ნახვა
ccna Security
სასწავლო კურსი
Marketing
Marketing
დეტალური ინფორმაციის ნახვა
ccna Voice
სასწავლო კურსი
Content Management System
Content Management System
დეტალური ინფორმაციის ნახვა
ccnp
სასწავლო კურსი
Integrity
Integrity
დეტალური ინფორმაციის ნახვა
ccnp Security
სასწავლო კურსი
სწავლება
ccna voice
სასწავლო კურსი
ccna Security
სასწავლო კურსი
ccna
სასწავლო კურსი
ccnp
სასწავლო კურსი
ccnp Security
სასწავლო კურსი

გაიარეთ
რეგისტრაცია

CCNA Collaboration
სასწავლო კურსი


CCNA Collaboration კურსის გავლის შემდეგ თქვენ თავისუფლად შეძლებთ ორგანიზაციის ქსელში IP ტელეფონისა და Video კომუნიკაციის დანერგვას, რომელიც ამარტივებს კომუნიკაციას თანამშრომლებს შორის. CCNA Collaboration-ის სერთიფიცირება საშუალებას მოგცემთ დაეხმაროთ IT ორგანიზაციებს რომ დააკმაყოფილონ ბიზნეს მოთხოვნები ამ ტექნოლოგიებზე გადასვლის შედეგად. კურსში გამოყენებულია ის საჭირო მასალა რაც დღეის დღეობით არის აქტუალური, რომელიც სტუდენტებს დაურიგდებათ ელექტრონული სახით. კურსის ხანგრძლივობა არის 2 თვე და სალექციო კურსის საფასური 250 აშშ დოლარი.

გაიარეთ
რეგისტრაცია

ccna security
სასწავლო კურსი


ეს კურსი თქვენ დაგეხმარებათ CISCO CCNA Security სერთიფიკატის აღებაში, რომელიც მოგცემთ ასოცირებული დონის ცოდნას ქსელურ უსაფრთხოებაში. კურსის გავლის შემდეგ თქვენ თავისუფლად შეძლებთ არსებული ინფრასტრუქტურის ქსელურ უსაფრთხოებას, მის განვითარებას, ქსელის მიმართ საფრთხეების და სისუსტეების გამოვლინებას. CCNA Security-ის სასწავლო მასალა ხაზს უსვამს ძირითადი ინფორმაციული უსაფრთხოების ტექნოლოგიებს, როგორიც არის კონფიდენციალურობა, ხელმისაწვდომობა და ავტორიზებული წვდომა. კურსის გასავლელად მსმენელს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ქსელური ინჟინერიის საბაზისო ცოდნა (მაგ. CCNA სერთიფიკატი). მთლიანი კურსის ხანგრძლივობა 2 თვეს შეადგენს. სასწავლო კურსის ღირებულება შეადგენს 250 აშშ დოლარს.

გაიარეთ
რეგისტრაცია

CCNA
სასწავლო კურსი


CCNA Exploration არის კომპიუტერული ქსელების საფუძვლების შემსწავლელი კურსი, რომელიც მოიცავს საბაზო თეორიულ მასალასთან ერთად უფრო რთულ ტექნიკურ საკითხებსაც კომპიუტერული ქსელის სფეროში. ამ კურსში თქვენ გაივლით თეორიულ ლექციებთან ერთად პრაქტიკულ მეცადინეობებს, სპეციალური ლაბორატორიული სამუშაოების სახით, რაც საშუალებას მოგცემთ შეიძინოთ აუცილებელი ცოდნა და უნარ–ჩვევები კომპიუტერული ქსელის დაგეგმვის, ინსტალაციისა და შემდგომი მხარდაჭერისთვის, როგორც მცირე და საშუალო ზომის ორგანიზაციებში, ასევე უფრო დიდ კომპანიებში და სერვის პროვაიდერის გარემოში. კურსის ხანგრძლივობა შეადგენს 5 თვეს, სასწავლო კურსის ღირებულება კი შეადგენს 500 აშშ დოლარს.ლექციები ტარდება ქართულ ენაზე კვირაში 4–ჯერ. თეორიული მასალა და ყველა ტესტი/გამოცდა წარმოდგენილია ელექტრონულ ფორმატში მხოლოდ ინგლისურ ენაზე, ამიტომ ინგლისური ენის ცოდნა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია.

გაიარეთ
რეგისტრაცია

CCNP
სასწავლო კურსი


CCNP Routing and Switching სერტიფიკატი გვაძლევს ფართო საწარმო ქსელების დაგეგმვის, განხორციელებისა და გაუმართაობის აღმოჩენის საშუალებას. CCNP სერტიფიცირება შესაფერისია მათთვის, ვისაც აქვს მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება, რომლებიც მზად არიან გააუმჯობესონ თავიანთი უნარ-ჩვევები და დამოუკიდებლად იმუშაონ კომპლექსული ქსელის გადაწყვეტილებებზე. ამ სერტიფიცირების მიხედვით Routing and Switching პროტოკოლის ცოდნა არის მყარი საფუძველი ისეთი უნარებისა რომელიც დღესდღეობით უტოლდება ფიზიკურ ქსელებს ხოლო მომავალში გაუტოლდება ვირტულაური ქსელის ფუნქციებს.

გაიარეთ
რეგისტრაცია

CCNP Security

სასწავლო კურსი

CCNP Security სერტიფიცირების პროგრამა კონკრეტულად (განსაკუთრებით) შეესაბამება Cisco Network Security Engineer-ს რომელიც პასუხისმგებელია Security in Routers, Switches, Networking მოწყობილობებზე ასევე მის არჩევანზე, განთავსებაზე, პრობლემის აღმოჩენაზე მხარდაჭერასა და Firewalls, VPNS, and IDS/IPS გადაწყვეტილებებზე მათ ქსელში. NSA და CNSS ცნობს, რომ Cisco CCNP Security courseware აკმაყოფილებს CNSS 4013 სასწავლო სტანდარტს. ამასთანავე აშშ-ს თავდაცვის დეპარტამენტმა დაამტკიცა რომ Cisco CCNP Security certification ისევე როგორც DoD 8570.01-M შეესაბამება IAT (Level III category.) მესამე დონის კატეგორიას.